portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 16753
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE_049/2018
zmluva
Súkromné centrum voľného času
23,32 EUR
22.10.2018
Predmet: Poskytnutie fin.prostriedkov na záujmové vzdelávanie - CVČ
11/1800344
objednávka
ARDSYSTÉM, s.r.o.
36397563
4 000,00 EUR
22.10.2018
Predmet: informačno-navigačný systém v obci Smižany - doplnenie existujúcich a vybudovanie nových navigačných uzlov
11/1800343
objednávka
Sagulová Karolína
40860779
70,00 EUR
22.10.2018
Predmet: kvety pri príležitosti Dňa úcty k starším
11/1800342
objednávka
B - komplet, s.r.o.
36600326
972,00 EUR
22.10.2018
Predmet: vyznačenie čiar na ihrisku - ul. Nálepkova
11/1800341
objednávka
Dunajská Janka Ing. - DISTA projekt
35412194
1 250,00 EUR
22.10.2018
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Parkovisko pri MŠ Ružová ul., Smižany"
11/1800340
objednávka
Tehelňa Stova, s.r.o.
31703747
115,00 EUR
22.10.2018
Predmet: dvere ND1 dub eterno 90P PZ D. (Špecifikácia 5901416371591)
11/1800339
objednávka
Pavol Juščák - OknoRenova
47372133
490,00 EUR
22.10.2018
Predmet: servis a oprava plastových okien v bytoch Pavla Suržina 8 a Pavla Suržina 3
11/1800338
objednávka
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
0,00 EUR
22.10.2018
Predmet: vytýčenie plynového potrubia na ulici Brusník
11/1800337
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
90,00 EUR
18.10.2018
Predmet: diagnostika stavu IS inter. čitárne
11/1800336
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
29,64 EUR
18.10.2018
Predmet: Tonery /voľby/
11/1800335
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
54,10 EUR
18.10.2018
Predmet: tonery OcÚ
11/1800334
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
3 753,92 EUR
18.10.2018
Predmet: prekládka NN káblov na Smrekovej ulici
11/1800333
objednávka
Alezár Ján
14302331
85,00 EUR
18.10.2018
Predmet: zvislé dopravné značky 2 ks
11/1800332
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
139,27 EUR
18.10.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
11/1800331
objednávka
DOMINO, a.s.
00594644
235,88 EUR
18.10.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
11/1800330
objednávka
ALNIKO s.r.o.
36582930
110,00 EUR
18.10.2018
Predmet: zámky na dvere pre MŠ Ružová
11/1800329
objednávka
V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
42217202
100,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Metodický deň 19.10.2018
11/1800328
objednávka
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
99,31 EUR
18.10.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
11/1800327
objednávka
Rastislav Olejník - Marmart
132,44 EUR
18.10.2018
Predmet: VO na dodávateľa plynu a elektriny na rok 2019
INE 048/2018
zmluva
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete plynu - vybudovanie pripojovacieho plynovodu pre napojenie prístavby ZUŠ
« naspäť 1234... 838 ďalej »