portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 1639
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1772/2013
oznam
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Projekt "Zvyšovaniekvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"
3392014
oznam
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
10.01.2014
Predmet: prevod majetku darom
01
oznam
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu
803/2013
oznam
Ústav informáciía prognóz školstva
039691
0,00 EUR
09.06.2014
Predmet: projekt o zapožičaní didaktickej techniky
21/2014
oznam
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
0,00 EUR
13.10.2014
Predmet: zmluva o odvádzaní vôd
2014018
oznam
Organika s.r.o
44555156
0,00 EUR
27.11.2014
Predmet: školské mlieko
107/2013
oznam
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
0,00 EUR
11.12.2014
Predmet: komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
201502
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
0,00 EUR
23.01.2015
Predmet: odborná prehliadka plynového zariadenia
6/2015
oznam
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
8/2016
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
06.10.2016
Predmet: dodatok k zmluve na telefón
Dodatok č.1
oznam
Spojená škola
36094234
0,00 EUR
15.03.2017
Predmet: dodatok k zmluve o stravovaní žiakov a zamestnancov
42018
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
05.04.2018
Predmet: zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
5/2018
oznam
KOMENSKY s.r.o
43908977
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
06/2018
oznam
Haskont s.r.o
36274551
0,00 EUR
12.06.2018
Predmet: zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
12/2018
oznam
TheraComm s.r.o
36256820
0,00 EUR
20.09.2018
Predmet: zabezpečovací systém MŠ
12019
zmluva
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
31.01.2019
Predmet: kolektívna zmluva
1
dodatok
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
20.02.2019
Predmet: dodatok na rok 2019
5/2017
oznam
Organika s.r.o
44555156
0,02 EUR
26.09.2017
Predmet: školské mlieko dodatok k zmluve 2014018
6/2017
oznam
Spojená škola
36094234
0,02 EUR
26.09.2017
Predmet: dodatok k zmluve 2014018 " Dohoda o úprave niektorých práv a povinností" - školské mlieko
3/2015
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
0,03 EUR
01.06.2015
Predmet: školské ovocie
« naspäť 1234... 82 ďalej »