portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 1420
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2011
faktúra
Silvia Mikušová
02.06.2011
Predmet: športový úbor pre deti v hmotnej núdzi
107/2013
oznam
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
0,00 EUR
11.12.2014
Predmet: komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
201717
objednávka
Rastislav Trajda - Manat
620,00 EUR
23.10.2017
Predmet: maľovanie materskej školy
201718
objednávka
Ing.Eugen Tóth
150,00 EUR
23.10.2017
Predmet: preškolenie kuriča
201723
objednávka
Balázs Király
250,00 EUR
23.10.2017
Predmet: kroje pre tanečnú skupinu
137/2017
faktúra
Rastislav Trajda - Manat
620,00 EUR
20.11.2017
Predmet: maľovanie škôlky
154/2017
faktúra
Balázs Király
160,00 EUR
21.11.2017
Predmet: kroje z projektu tanca
170/2013
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
23.10.2013
Predmet: služby STP APV
178/2014
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.12.2014
Predmet: služby STP APV - program
152/2015
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
03.12.2015
Predmet: služby STP ATV
171/2016
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
03.01.2017
Predmet: služby STP
165/2017
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
21.11.2017
Predmet: služby STP ATV programy IBEU
146/2018
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
15.10.2018
Predmet: služby programov Winpam a winibeu
5/2015
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
420,72 EUR
14.10.2015
Predmet: zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
42018
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
05.04.2018
Predmet: zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
23/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
00199524
11,60 EUR
17.03.2011
Predmet: školské ovocie
177/2014
faktúra
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
00603520
175,29 EUR
10.12.2014
Predmet: doprava detí na súťaž
91/2017
faktúra
EKOTEC spol.s r.o.
00687022
183,60 EUR
22.06.2017
Predmet: revízia detského ihriska
201709
objednávka
EKOTEC spol.s r.o.
00687022
200,00 EUR
25.09.2017
Predmet: revízia detského ihraiska MŠ
803/2013
oznam
Ústav informáciía prognóz školstva
039691
0,00 EUR
09.06.2014
Predmet: projekt o zapožičaní didaktickej techniky
« naspäť 1234... 71 ďalej »