portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 1639
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2011
faktúra
Silvia Mikušová
02.06.2011
Predmet: športový úbor pre deti v hmotnej núdzi
107/2013
oznam
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
0,00 EUR
11.12.2014
Predmet: komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
201717
objednávka
Rastislav Trajda - Manat
620,00 EUR
23.10.2017
Predmet: maľovanie materskej školy
201718
objednávka
Ing.Eugen Tóth
150,00 EUR
23.10.2017
Predmet: preškolenie kuriča
201723
objednávka
Balázs Király
250,00 EUR
23.10.2017
Predmet: kroje pre tanečnú skupinu
137/2017
faktúra
Rastislav Trajda - Manat
620,00 EUR
20.11.2017
Predmet: maľovanie škôlky
154/2017
faktúra
Balázs Király
160,00 EUR
21.11.2017
Predmet: kroje z projektu tanca
2018019
objednávka
Belabel.sk
152,26 EUR
05.11.2018
Predmet: športové tričká
2018030
objednávka
Europosters s.r.o
32,40 EUR
23.11.2018
Predmet: Plastové lišty na plagáty
168/2018
faktúra
Belabel.sk
152,26 EUR
26.12.2018
Predmet: tričká pre súbor
12019
zmluva
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
31.01.2019
Predmet: kolektívna zmluva
1
dodatok
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
20.02.2019
Predmet: dodatok na rok 2019
6/2019
zmluva
Ing. Andrea Brodanská
500,00 EUR
29.07.2019
Predmet: sponzorský dar
2019012
objednávka
Möbelix SK s.r.o
188,00 EUR
28.08.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
2019013
objednávka
Möbelix SK s.r.o
150,00 EUR
28.08.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
114/2019
faktúra
Möbelix SK s.r.o
188,00 EUR
17.09.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
119/2019
faktúra
Möbelix SK s.r.o
150,00 EUR
17.09.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
170/2013
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
23.10.2013
Predmet: služby STP APV
178/2014
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.12.2014
Predmet: služby STP APV - program
152/2015
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
03.12.2015
Predmet: služby STP ATV
« naspäť 1234... 82 ďalej »