portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 1639
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2011
zmluva
KOLAN spol.s r.o.
34096299
3 369,52 EUR
18.03.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
2/2011
zmluva
KOLAN spol.s r.o.
34096299
1 386,37 EUR
18.03.2011
Predmet: dodávka a montáž plast.dverí
1/2012
oznam
STARBEC s.r.o
34118292
5 432,64 EUR
24.09.2012
Predmet: výmena okien na triedach školy
1772/2013
oznam
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Projekt "Zvyšovaniekvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"
01092013
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
274,95 EUR
30.09.2013
Predmet: finančný dar "Tanuljunk az Új szóval"
52013tv
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
03.10.2013
Predmet: zmluva o prenájme telocvične
3392014
oznam
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
10.01.2014
Predmet: prevod majetku darom
14/29
oznam
STARBEC s.r.o
34118292
7 990,99 EUR
29.01.2014
Predmet: montáž okien
01
oznam
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu
02
oznam
PETIT PRESS a.s.
35790253
48,96 EUR
29.05.2014
Predmet: finančný dar " Tanuljunk az Új Szóval"
803/2013
oznam
Ústav informáciía prognóz školstva
039691
0,00 EUR
09.06.2014
Predmet: projekt o zapožičaní didaktickej techniky
18092014
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
17.09.2014
Predmet: prenájom telocvične
21/2014
oznam
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
0,00 EUR
13.10.2014
Predmet: zmluva o odvádzaní vôd
2392014
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
85,68 EUR
14.10.2014
Predmet: poskytnutie finančného daru
02092014
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
0,15 EUR
10.11.2014
Predmet: dodávky školského ovocia
10092014
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
0,09 EUR
10.11.2014
Predmet: dodatok č.1
Darovacia zmluva
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
0,09 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
2014018
oznam
Organika s.r.o
44555156
0,00 EUR
27.11.2014
Predmet: školské mlieko
107/2013
oznam
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
0,00 EUR
11.12.2014
Predmet: komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
1/2015
oznam
Nadácia Pontis
31784828
705,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Grant projektu Festival
« naspäť 1234... 82 ďalej »