portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rovensko
Trnavský kraj, okres Senica
zverejnené dokumenty: 2276
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2008163500
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
-986,09 EUR
24.01.2019
Predmet: ČEZ - preplatok - elektrina
2100148300
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
-611,13 EUR
07.02.2018
Predmet: ČEZ Slovensko - elektrina prep.
0112700019
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
-355,20 EUR
07.02.2012
Predmet: dobropis- spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov
0118702712 dobropis
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-255,00 EUR
27.08.2018
Predmet: UP Slovensko - vrátenie kupónov na stravu
84026089
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-236,68 EUR
30.12.2019
Predmet: SPP - vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - preplatok
2008163800
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
-148,41 EUR
10.02.2020
Predmet: ČEZ - dodávka elektriny - dobropis
1280001558
faktúra
LAMA energy a.s. - organizačná zložka
45890935
-130,39 EUR
07.04.2016
Predmet: LAMA energy - preplatok plyn
8100331600
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
-128,15 EUR
24.01.2019
Predmet: ČEZ - elektrina - preplatok
2017018
faktúra
Mesto Senica
00309974
-94,88 EUR
28.02.2017
Predmet: Mesto Senica - vyúčtovanie výdavkov - spoločný obecný úrad (dobropis)
417131937
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35850370
-31,20 EUR
16.04.2018
Predmet: BVS - preplatok
2015880000
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
-17,30 EUR
24.01.2019
Predmet: ČEZ Slovensko - preplatok - elektrina
1000012763
faktúra
ČEZ Slovensko s.r.o.
36797332
-11,14 EUR
12.06.2018
Predmet: ČEZ Slovensko - opravná fa
8453664572
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-3,24 EUR
08.02.2019
Predmet: Slovenský plynárenský priemysel - vyúčtovacia faktúra plynu
§48 z.č.448/2008
zmluva
Mesto Senica
00309974
0,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Sociálna posudková činnosť podľa §48 z.č.448/2008
14551-1_ZK
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o
31396674
0,00 EUR
29.02.2012
Predmet: poskytovanie služieb prostredníctvom stravných kupónov
121209561
zmluva
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
0,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121209376
zmluva
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
0,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121209377
zmluva
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
0,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
16/§50j/2012/SR
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Senica
37847635
0,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu protipovodňových opatrenív zmysle §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9406077462
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: zmluva o združenej dodávke elektriny
« naspäť 1234... 114 ďalej »