portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rovensko
Trnavský kraj, okres Senica
zverejnené dokumenty: 2195
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2019
objednávka
Ľubomír Martiš
17540011
0,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Martiš - dodávka a montáž parapetných plechov a úpravy dažďových zvodov na budove KD
25/2019
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o.
37986635
33,00 EUR
12.11.2019
Predmet: RVC - príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve"
24/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
320,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Up - jedálne kupony
22/2019
objednávka
Stavby Bayer, s.r.o.
51114658
0,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Stavby Bayer - zhotovenie stavebných prác na projekte "Podmienky pre všetkých" na budove KD v Rovensku
21/2019
objednávka
Roman Kovačovský
51043718
0,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Kovačovský - zhotovenie kontaktného zatepľovacieho systému bez silikonovej vrchnej omietky
23/2019
objednávka
Pavol Harnoš, inštalatérstvo
33813779
0,00 EUR
08.11.2019
Predmet: zhotovenie rozvodov vody a kanalizácie v kuchyni v budove KD
20/2019
objednávka
Ing. Mária Kucbelová
37838709
0,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Ing. Mária Kucbelová - návrh riešenia fasády - farba v obci Rovensko KD
19/2019
objednávka
Martin Kabaňa
44918763
500,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Martin Kabaňa - oprava a údržba elektromerových rozvádzačov VO v obci Rovensko
18/2019
objednávka
ITKS Henrich Sonnenschein
43,80 EUR
09.10.2019
Predmet: ITKS Henrich Sonnenschein - skartovačka papiera
17/2019
objednávka
Smaltovňa - Mišík, s.r.o.
19.09.2019
Predmet: Smaltovňa - Mišík s.r.o. - objednávka súpisného čísla na rodinný dom
16/2019
objednávka
Florian, s.r.o.
36427969
23.08.2019
Predmet: Florian - prilba, zásahová CALISIA - 4 ks podla cenovej ponuky
15/2019
objednávka
Stavby Bayer, s.r.o.
51114658
23.08.2019
Predmet: Stavby Bayer - oprava skladu zeleniny MŠ Rovensko
14/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
599,60 EUR
23.07.2019
Predmet: UP Slovensko - objednávka produktu "Jedálne kupóny"
13/2019
objednávka
Augustín Čech - KASTA
40762505
640,80 EUR
01.07.2019
Predmet: Augustín Čech - KASTA
12/2019
objednávka
E.M.STAV s.r.o.
46292420
0,00 EUR
19.06.2019
Predmet: E.M.STAV - terénné úpravy okolo detského ihriska a dopravu štrku s navozením do areálu škôlky a použitie vibračnej dosky.
11/2019
objednávka
Houston, s.r.o.
52142281
500,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Houston - Finančný management projektu č. 10066, Detské ihrisko v obci Rovensko, z Programu rozvoja športu na rok 2018. Rozsah poskytovaných služieb: príprava a spracovanie formulárov vyúčtovania dotácia formulár č. 1, záverečná správa o realizácii projektu, formulár č. 2 finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie a spolufinancovania z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, formulár č. 3 dokumentácia o procese verejného obstarávania, formulár č. 4 avízo o platbe, kontrola potrebných príloh a konzultácie s príslušným RO pre uvedený projekt v sume 500 e.
10/2019
objednávka
Záhradný servis Senica, s.r.o.
36278432
0,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Záhradný servis - práce na založenie trávnika
9/2019
objednávka
E.M.STAV s.r.o.
46292420
16.04.2019
Predmet: E.M.STAV - nakladanie a dovoz kameniva
8/2019
objednávka
Ing. Peter Švec - Atis
11838132
16.04.2019
Predmet: Ing. Peter Švec - notebook NP HP 250
7/2019
objednávka
Ing. Iveta Polesňáková ZAAR - Záhradná architektúra a služby
35294361
0,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Ing. Iveta Polesňáková - údržba verejnej zelene
« naspäť 1234... 11 ďalej »