portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rovensko
Trnavský kraj, okres Senica
zverejnené dokumenty: 2195
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2019
zmluva
Stavby Bayer, s.r.o.
51114658
16 921,93 EUR
07.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo 2/2019
1/2019
zmluva
PALKOVIČ-SK, s.r.o.
45938172
62 949,10 EUR
04.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2019
201912173
oznam
Disig, a.s.
35975946
100,80 EUR
30.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201912173
KPZ s Matomi
zmluva
Matomi, s.r.o.
0036272108
10,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Kúpno-predajná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:
8711955028
oznam
AXA pojišťovna, a.s.
36857521
127,80 EUR
18.09.2019
Predmet: AXA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu - poistenie vozidla
7/1/164 dodatok č. 1
zmluva
Peter Prelec
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 7/1/164
č. 010-SE-K/RO/2019
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
600,00 EUR
18.07.2019
Predmet: TTSK - Zmluva č. 010-SE-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa §262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 3
zmluva
RVC Senica, s.r.o.
36259560
0,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 19.7.2011 o poskytovaní audítorských služieb
Dodatok č. 2 zo dňa 17.6.2019
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
0,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Dodatok č. 2 zo dňa 17.6.2019 k Poistnej zmluve č.: 2405517606
Zmluva č. 149 649
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva č. 149 649 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269
zmluva
Fresco plus s.r.o.
50012070
0,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
6/B/164
zmluva
Ľubomír Omasta
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu - Ľubomír Omasta
č. 8/2/2014
oznam
KLára Michalicová
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve
č. 2/B/164
zmluva
Pavol Rehák
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu - Pavol Rehák
č. 5/B/164
zmluva
Samuel Hrubša
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu - Samuel Hrubša
č. 4/B/164
zmluva
Mariana Karpitová
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu - Mariana Karpitová
č. 1/B/164
zmluva
Pavol Kardian
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu - Pavol Kardian
1/TJ/2019
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Rovensko
31870767
2 500,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovensko v roku 2019
CEZ ÚV SR: 726/2018 dod. 2
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 726/2018
č. I013-046/CEZ-SK/2019
oznam
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
0,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu odberateľovi mimo domácnosť č. I013-046/CEZ-SK/2019
« naspäť 1234... 11 ďalej »