portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dolná Súča
Trenčiansky kraj, okres Trenčín
zverejnené dokumenty: 9582
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
založná zmluva
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14.03.2011
Predmet: BD 21 b.j. novostavba
mandatna zmluva
zmluva
DJ STAV s.r.o.
43849164
2 400,00 EUR
14.03.2011
Predmet: VO na stavebné práce Modernizácia a rekonštrukcia školskej infračtruktúry Dolná Súča
Dodatok č.1
dodatok
DJ STAV s.r.o.
43849164
14.03.2011
Predmet: zmena účtu, odplata a platobné podmienky
zmluva o dielo
zmluva
SENSIM, s.r.o.
43857434
18 500,00 EUR
14.03.2011
Predmet: vypracovanie a implementácia žiadosti o NFP - Modernizácia a rekonštrukcia školskej infraštruktúry Dolná Súča
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 02.06.2009
dodatok
SENSIM, s.r.o.
43857434
14.03.2011
Predmet: Cena za dielo
Zmluva o dielo č. R_28/2011
zmluva
IVeS, organizácia pre infomatiku verejnej správy
00162957
140,62 EUR
24.03.2011
Predmet: používanie aktuálnej verzie aplikačného programového vybavenia
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 01.07.2009
zmluva
SENSIM, s.r.o.
43857434
24.03.2011
Predmet: uprava ustanovení zmluvy
zmluva o miestnom poplatku TKO škola
zmluva
Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku
36125873
29.03.2011
Predmet: zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu
zmluva o miestnom poplatku TKO ovocie zelenina
zmluva
Jaroslav Novomestský
43617433
29.03.2011
Predmet: zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu
kupna zmluva
zmluva
Hatnančík Roman
30.03.2011
Predmet: odpredaj pozemku parc.č. 7861/2
zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
30.03.2011
Predmet: poskytovanie služby zverejňovania dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
dohoda č. 30/§50i/2011
zmluva
Úrad práce, socialných vecí a rodiny Trenčín
37916301
30.03.2011
Predmet: podpora regionalnej a miestnej zamestnanosti
dodatok k zmluve o pripojení 9902907753
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30.03.2011
Predmet: poplatok za telefón
dodatok k zmluve o pripojení 9902907417
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30.03.2011
Predmet: poplatok za telefón
Dodotok k zmluve o pripojení
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
05.04.2011
Predmet: Jarná hlasová kanpaň pre živnostníkov a malé firmi
zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluva
JMT biznis s.r.o.
46108734
05.04.2011
Predmet: prenájom 9. miestností budovy sč. 317 - športový areál
Mandátna zmluva
zmluva
LEGAL TENDER s.r.o.
45672911
05.04.2011
Predmet: verejné obstarávanie na dodávateľa technologického zariadenia pre zberný dvor
zmluva o pripojení A5461198
zmluva
Orange Slovensko a.s.
35697270
07.04.2011
Predmet: pridelenie telefónného čísla
zmluva o pripojení A5462977
zmluva
Orange Slovensko a.s.
35697270
07.04.2011
Predmet: pridelenie telefónneho čísla
zmluva č. 04
zmluva
Štefan Čechovský
12.04.2011
Predmet: poskytovanie socialnej služby v Zariadení pre seniorov
« naspäť 1234... 480 ďalej »