portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2433
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2011-Dodatok č.1
zmluva
Veolia Transport Nitra, a.s.
36545082
17 000,00 EUR
24.03.2011
Predmet: k ZMLUVE O SLUŽBÁCH vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave, uzatvorenej dňa 26.02.2010, účinná od 1.1.2011
001-2012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 478,33 EUR
07.03.2012
Predmet: ZVS - vodné a stočné
002/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - Internetová služba na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
002-2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 626,00 EUR
07.03.2012
Predmet: SPP - dodávka plynu
002-2013
zmluva
Mária Ďurišová
4 560,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Zámenná zmluva medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce a pani Máriou Ďurišovou
003-2011
zmluva
Martin Križan
34521330
7 548,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo
003-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 980,74 EUR
07.03.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu
004-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 597,97 EUR
23.05.2011
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - Apríl 2011
004-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 336,42 EUR
07.03.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu
005-2011
faktúra
RRA Horné Požitavie
37857622
3 817,00 EUR
23.05.2011
Predmet: posledná splátka za "Rekonštrukcia centra obce Nitrianske Hrnčiarovce"
005-2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 576,00 EUR
07.03.2012
Predmet: SPP - dodávka zemného plynu
006-2011
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
1 590,74 EUR
23.05.2011
Predmet: Zneškodnenie odpadu
006-2012
zmluva
Iveta Mesárošová
2 382,76 EUR
16.03.2012
Predmet: Kúpna zmluva - parc. č. 274/27
007-2011
faktúra
Martin Križan
34521330
6 348,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia futbalového ihriska Nitrianske Hrnčiarovce
007-2012
zmluva
Environmentálny fond
30796491
3 500,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
008-2011
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 206,60 EUR
06.06.2011
Predmet: Stravné lístky LE CHEQUE DÉJEUNER - na 2. polrok 2011
008-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 273,07 EUR
22.05.2012
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu
009-2011
faktúra
František Křivák - TEROSAT
62805037
13 280,07 EUR
08.06.2011
Predmet: vybudovanie obecného rozhlasu digitálnym bezdrôtovým systémom SARAH
009-2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 486,00 EUR
22.05.2012
Predmet: SPP - opakovaná dodávka zemného plynu
010-2011
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
102 820,63 EUR
14.07.2011
Predmet: Stavebné práce na "Rekonštrukcia centra obce Nitrianske Hrnčiarovce"
« naspäť 1234... 122 ďalej »