portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2342
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Obj. 1-2019
objednávka
Jozef Behál LUBEH
37645684
2 400,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Objednávka na prečistenie priepustu v časti výmoľu na Jeleneckej ulici
ZM 1-1/2019
zmluva
Dortun s r.o.,
35962437
14 366,05 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva na interiérové vybavenie MŠ
ZM 60-12/2018
zmluva
TJ ŠTART Nitrianske Hrnčiarovce
31875963
0,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve 1/2018
ZM 59-12-2018
zmluva
PROUNION, a.s.
45597103
0,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
ZM 58-12-2018
zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
0,00 EUR
04.12.2018
Predmet: Verejné osvetlenie IBV Zoborské lúčky
ZM 57-12-2018
zmluva
Ing. Jaroslav Mrosko
90 825,00 EUR
03.12.2018
Predmet: K´pna zmluva parc.č. 1472/419
Obj. 09/2018
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
30.11.2018
Predmet: Odbočenie k novostvbe RD 2 parc.č. 1038/1 Fin Profit, Nitra
Obj. 08-2018
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22.11.2018
Predmet: Objednávka odbočenia k novostavbe RD parc.č. 1477/49 pre novostavbu RD Ing. Fintová Mária
ZM 53-11-2018
zmluva
Ing. Karol Rumanovský, Zlatica Rumanovská
0,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena prevádzkovanie DK
ZM 54-11-2018
zmluva
Ing. Karol Rumanovský, Zlatica Rumanovská
0,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Zmluva o uzatvorené budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Gravitačná kanalizácia a vodovod
ZM 55-11-2018
zmluva
Ing. Karol Rumanovský, Zlatica Rumanovská
1,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Kúpno predajná zmluva - dažďová kanalizácia
ZM 56-11-2018
zmluva
Ing. Karol Rumanovský, Zlatica Rumanovská
1,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Kúpno predajná zmluva - Gravitačná splašková kanalizácia
ZM 52-11-2018
zmluva
Ing. Karol Rumanovský, Zlatica Rumanovská
0,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Zmluva o zániku vecného bremena
ZM 51-11-2018
zmluva
MUDr. Marek Brezovský, MUDr. Liliana Brezovská
1 320,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva MUDr. Brezovský, MUDr. Brezovská
ZM 50-11-2018
zmluva
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
600,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo 111/2018 - Envirofond 2019
ZM 48-11-2018
zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
209,70 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmluva o pripojení elektrického zariadenia do distribučnej sústavy VO - IBV Zoborské lúčky
ZM 49-11-2018
zmluva
EKOTEC spol. s r.o.
00687022
230,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti multifunkčné ihrisko
ZM 47-11-2018
zmluva
NITROS s r.o.
00611182
46 197,54 EUR
14.11.2018
Predmet: Zmluva Rekonštrukcia MK - Slivková ulica
ZM 46-11-2018
zmluva
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
179 815,78 EUR
09.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo Rekonštrukcia MK Chryzantémová ulica - I etapa Nitrianske Hrnčiarovce
ZM 44-11-2018
zmluva
Peter Blaško a Katarína Blašková
91 125,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva k parc.č. 1132/43
« naspäť 1234... 118 ďalej »