portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2342
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
019-2011
zmluva
Peter Janiš
1 160,00 EUR
22.07.2011
Predmet: Kúpna zmluva medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce a Petrom Janišom
038-2011
zmluva
Doc. Ing. Juliana Molnárová PhD.
60 596,92 EUR
13.12.2011
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok parc. č. 1482/45
006-2012
zmluva
Iveta Mesárošová
2 382,76 EUR
16.03.2012
Predmet: Kúpna zmluva - parc. č. 274/27
014-2012
zmluva
Iveta Mesárošová
2 382,76 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve - Mesárošová
015-2012
zmluva
Juraj Paulíny
113 458,31 EUR
03.09.2012
Predmet: Kúpna zmluva - Juraj Paulíny
O003-2013
objednávka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
08.04.2013
Predmet: odber dvoch vzoriek vôd v rozsahu mikrobiologického rozboru
Z002-2013
zmluva
Iveta Mesárošová
1 342,40 EUR
05.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva Obec - Mesárošová
002-2013
zmluva
Mária Ďurišová
4 560,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Zámenná zmluva medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce a pani Máriou Ďurišovou
O008-2013
objednávka
Ubytovňa Nitran
22.07.2013
Predmet: ubytovanie hostí v počte 40 osôb v termíne z 5. na 6. 10.2013
F420-2014
faktúra
Ing. Pravoslav Prablesk
19 093,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Sotferový a hadvérový servis
KZ001P-2014
zmluva
Ing.Letková, p. Balážiová
3 640,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Obec-Ing. Letková,p. Balážiová
ZM002P-2014
zmluva
Cecília Vašová
1 520,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Obec - Cecília Vašová
ZM003P-2014
zmluva
Jozef karas a manželka Margita
5 805,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Obec - Jozef Karas a manželka Margita
ZM 10-2014
zmluva
Ing. Dagmar Horáková, lic SKAu485
3 000,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Audit ročnej účtovnej závierky rok. 2012,2013
F495-2014
faktúra
Ing. Dagmar Horáková, lic SKAu485
1 500,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Audit učtovníctva, a výr. správa rok 2013
F23-2015
faktúra
Občianske združenie Žibrica
25,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Členské Žibrica
ZM 12-2015
zmluva
Ministertvo dopravy,výstavby a reg.rozvoja SR
5 200,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na ÚPN rok 2015
ZM 13-2015
zmluva
Občianske združenie Žibrica
3 450,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Rozšírenie kapacít detského ihriska v obci OBNOVA OBCÍ
ZM 14-2015
zmluva
Juraj Maga
2 290,00 EUR
08.10.2015
Predmet: Dodatok ku Kúpnej zmluve uzavretej dňa 21.6.2010.
F 205-2015
faktúra
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda
60,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Dotácia va CVČ podľa OcZ z 9.3.2015 č. uzn. 15/2015
« naspäť 1234... 118 ďalej »