portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2433
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2011-Dodatok č.1
zmluva
Veolia Transport Nitra, a.s.
36545082
17 000,00 EUR
24.03.2011
Predmet: k ZMLUVE O SLUŽBÁCH vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave, uzatvorenej dňa 26.02.2010, účinná od 1.1.2011
002/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - Internetová služba na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
003-2011
zmluva
Martin Križan
34521330
7 548,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo
019-2011
zmluva
Peter Janiš
1 160,00 EUR
22.07.2011
Predmet: Kúpna zmluva medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce a Petrom Janišom
037-2011
zmluva
EUROGREEN - SLOVENSKO s. r. o.
36550141
33 884,71 EUR
11.11.2011
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia futbalového ihriska
038-2011
zmluva
Doc. Ing. Juliana Molnárová PhD.
60 596,92 EUR
13.12.2011
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok parc. č. 1482/45
006-2012
zmluva
Iveta Mesárošová
2 382,76 EUR
16.03.2012
Predmet: Kúpna zmluva - parc. č. 274/27
007-2012
zmluva
Environmentálny fond
30796491
3 500,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
014-2012
zmluva
Iveta Mesárošová
2 382,76 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve - Mesárošová
015-2012
zmluva
Juraj Paulíny
113 458,31 EUR
03.09.2012
Predmet: Kúpna zmluva - Juraj Paulíny
016-2012
zmluva
LEMIS s. r. o.
44172621
8 936,99 EUR
26.09.2012
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia trhoviska
017-2012
zmluva
EMPEMONT Slovakia s. r. o.
44618981
2 100,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Zmluva o dielo - informačný panel pre meranie rýchlosti vozidiel
018-2012
zmluva
LEMIS s. r. o. Stavebná firma
44172621
88 478,92 EUR
19.10.2012
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu Nitrianske Hrnčiarovce
031-2012
zmluva
Ing. Ivan Balko
35133317
37 693,86 EUR
08.11.2012
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce
Z001-2013
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitrianske Hrnčiarovce
34073019
0,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Zámenná zmluva medzi Obcou Nitr. Hrnčiarovce a RKC, farnosť Nitr. Hrnčiarovce
Z002-2013
zmluva
Iveta Mesárošová
1 342,40 EUR
05.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva Obec - Mesárošová
002-2013
zmluva
Mária Ďurišová
4 560,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Zámenná zmluva medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce a pani Máriou Ďurišovou
Z003-2013
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní vodovodu
ZM 01-2014
zmluva
OPEN DOOR, s r.o.
46466339
490,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Vypracovanie žiadosti o príspevok formou dotácie v rámci Enviromentálneho fondu 170714/1
ZM 02-2014
zmluva
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
700,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo 49/2014 - PROJEKT Town Twinning
« naspäť 1234... 122 ďalej »