portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2274
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Príloha
dodatok
TuCon a.s.
44802030
0,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Ohlásenie subdodávateľov, Svätý Peter - celo obecná splašková kanalizácia a ČOV
príloha
dodatok
TuCon a.s.
44802030
0,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo SUB/167/2016/6078
1
dodatok
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
02.08.2011
Predmet: platobné podmienky, fakturácia vykonanie diela
1
dodatok
Ing. Pavol Líška
41174470
12.08.2011
Predmet: platobné podmienky
Dodatok č.1
dodatok
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
161 684,42 EUR
25.10.2012
Predmet: prolongácia konečnej splatnosti
1
dodatok
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
0,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Dodatok č.1 k Záložnej zmluve č.0036-PRB/2012/Z zo dňa 18.02.2013 ku vkladovému konaniu č.V-791/13
1
dodatok
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
30,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Zverejňovanie dokumentov zadávania zákaziek
1
dodatok
AUREX, spol.s.r.o.
31325483
720,00 EUR
07.03.2014
Predmet: Zmluva o dielo - Dodatok č. 1
č. 1
dodatok
ABS Moča s.r.o.
44519893
145,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve
Dodatok č. 1
dodatok
Východoslevenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny na rok 2015
Dodatok č. 1
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31595545
0,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 4419004313
1
dodatok
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
30854687
0,00 EUR
04.06.2015
Predmet: DODATOK č. DOD/01 - 2015//320/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120230162 zo dňa 24.10.2014
č. 1
dodatok
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
0,00 EUR
16.01.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 20.02.2015
Dodatok č. 1
dodatok
Staviteľ s.r.o.
45356179
0,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
1
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/34
1
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
20.09.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-002-2015/000041-385
1
dodatok
Itergy s.r.o.
36 737 283
0,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poradenských službách uzatvorenej dňa 24.10.2016
1
dodatok
Kubing s.r.o.
36 733 482
0,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone činností stavebného dozoru
1
dodatok
Nitriansky samosprávny kraj
378 612 98
1,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 408/2016/ODaPK zo dňa 31.05.2016
1
dodatok
Ing. Jozef Zakar
11 901 489
3 054,00 EUR
27.03.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9/2016 uzatvorenej dňa 27.10.2016
« naspäť 1234... 114 ďalej »