portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2315
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51VŽP2019
zmluva
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3-článok 10 p, kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k, nariadenia (ES) č. 1069/2009 č. 51-VŽP/2019
25092019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
500,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
23092019
zmluva
Klub dôchodcov Nového storočia
1 200,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
18092019
zmluva
StyleFest s.r.o.
47328037
18 296,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
6/2019
zmluva
Ing. Peter Ágh
34264795
1 000,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo 6/2019
20190904
dodatok
Mgr. Ildikó Viczenová
0,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Dodatok č1
WO/2019A7089-1
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
180,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Zmluva č. WO/2019A7089-1 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
26082019
zmluva
ZBEROL s.r.o.
46056998
0,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní/nakladaní s odpadom
20190410
zmluva
Consulting &Edukation Partners,s.r.o.
36822302
0,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Mandátna zmluva
20190322
zmluva
Consulting &Edukation Partners,s.r.o.
36822302
3 000,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ
1
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
08.08.2019
20190701
zmluva
Ladislav Lábsky
15,93 EUR
08.08.2019
Predmet: Nájomná zmluva
20190715
zmluva
Mgr. Ildikó Viczenová
767,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Kúpna zmluva
127/POD-401/19
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
5 000,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Zmluva č. 127/POD-401/19 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
20190715
zmluva
AGROEKOSPOL spol. s.r.o.
36519243
2 016,50 EUR
25.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva
20190715
zmluva
AGROEKOSPOL spol. s.r.o.
36519243
737,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva
20190715
zmluva
AGROEKOSPOL spol. s.r.o.
36519243
789,50 EUR
25.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva
11-4-14265
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
4 948,74 EUR
25.07.2019
Predmet: Dodatok k poistnej zmluve
20190715
zmluva
Milan Fekete, Alžbeta Feketeová
865,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva
20190701
zmluva
Eleonóra Majorová
35,97 EUR
23.07.2019
Predmet: Nájomná zmluva
« naspäť 1234... 34 ďalej »