portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2324
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25112019
zmluva
Hokejový klub Lokomotíva Nové Zámky
31823955
1 000,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
29112019
zmluva
Dóra - Dénes twins with SMA, n. f.
52118991
1 000,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
22/NR/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
5 000,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
č.1
dodatok
Viliam Bratkó, Marta Bratkóová
0,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve
IROP-Z-302021I926-222-13
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
78 639,48 EUR
08.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
01112019
zmluva
Ing. Juliana Farkasová
36110345
2 300,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo zmluvy: 21-2019
SVP01/2019
zmluva
Zoltán Rosa, ml.
17596858
8 055,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo VO číslo: SVP01/2019
20191014
zmluva
Viliam Bratkó, Marta Bratkóová
975,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Kúpna Zmluva
Dodatok č.6
dodatok
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Objednávka programu BIZNIS
51VŽP2019
zmluva
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3-článok 10 p, kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k, nariadenia (ES) č. 1069/2009 č. 51-VŽP/2019
25092019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
500,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
23092019
zmluva
Klub dôchodcov Nového storočia
1 200,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
18092019
zmluva
StyleFest s.r.o.
47328037
18 296,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
6/2019
zmluva
Ing. Peter Ágh
34264795
1 000,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo 6/2019
20190904
dodatok
Mgr. Ildikó Viczenová
0,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Dodatok č1
WO/2019A7089-1
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
180,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Zmluva č. WO/2019A7089-1 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
26082019
zmluva
ZBEROL s.r.o.
46056998
0,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní/nakladaní s odpadom
20190410
zmluva
Consulting &Edukation Partners,s.r.o.
36822302
0,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Mandátna zmluva
20190322
zmluva
Consulting &Edukation Partners,s.r.o.
36822302
3 000,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ
1
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
08.08.2019
« naspäť 1234... 35 ďalej »