portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2045
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
464,40 EUR
04.05.2012
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Zmluva o dielo
oznam
MBS Strechy s.r.o.
47495677
15 452,08 EUR
25.02.2019
Predmet: Oprava strechy ( výmena strešnej krytiny ) na budove Materská škola
1
oznam
STAVMIX RS s.r.o.
46647988
1,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Kúpna zmluva Zmluva o zriadení predkupného práva Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
1 ,,Náš vidiek"
oznam
Tomáš Tankina - STAVMIX
40209466
9 943,47 EUR
06.06.2012
Predmet: Prístavba k obecnému úradu Stredisko osobnej hygieny a práčovne - ,,Náš vidiek" Financovaného z rezervy predsedníčky Vlády SR Ivety Radičovej
Dodatok č. 1
oznam
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
96,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov
1
faktúra
STAVMIX RS s.r.o.
46647988
34 650,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Nájomné za užívanie verejného priestranstva obce, parc. KN-C č. 198/1
Dodatok č. 1
oznam
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
79 184,84 EUR
09.08.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve číslo č. 609/440/2013
1
oznam
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod 13
36836567
1 270,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Oprava miestnej komunikácie po zimnej prevádzke
Dodatok č. 1
oznam
STAVMIX RS s.r.o.
46647988
79 184,84 EUR
09.09.2013
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2013
1
oznam
Magdaléna Farkasová
46715801
12,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí odbornej garancie - prevádzkovanie pohrebiska
1
oznam
Média-RS s.r.o.
47700491
100,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
1
oznam
Komars s.r.o.
46654712
100,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci
1
oznam
VA - zmiešaný tovar Varga Attila
43080669
100,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru pre obec Chrámec
1
výpoveď
Premier Consulting,spol.s r.o.
35860235
0,00 EUR
10.12.2015
Predmet: Dohoda o zrušení zmluvy
1
dodatok
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
5 400,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Municipálny úver-Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere 68/003/15
1
oznam
Agrodružstvo
36019127
500,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Zmluva o reklamnej činnosti
1
oznam
Hprogress, s.r.o.
47446501
450,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Vypracovanie PHSR obce Chrámec
1
oznam
Implementačná agentúra MPSVR SR
30854687
1 704,31 EUR
02.02.2016
Predmet: Implementácia národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, financovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
1
oznam
Dôvera ZP, a.s.
35942436
0,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii
1
oznam
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
11.08.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
« naspäť 1234... 103 ďalej »