portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1141
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-799,83 EUR
07.08.2012
Predmet: Dodávka elektriny – OcÚ /preplatok
54/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-489,43 EUR
07.08.2012
Predmet: Dodávka elektriny - KD /preplatok/
57/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-242,84 EUR
07.08.2012
Predmet: Dodávka elektriny – SAD /preplatok
53/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-29,57 EUR
07.08.2012
Predmet: Dodávka elektriny - DS /preplatok/
55/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-26,87 EUR
07.08.2012
Predmet: Dodávka elektriny – ZŠ /preplatok
5/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-21,31 EUR
05.03.2018
Predmet: Dodávka a distribúcia elek.energie r. 2017 – preplatok OM DS
10/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-18,04 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie – preplatok odberné miesto DS
12/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-11,69 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie – preplatok odberné miesto SAD
6/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-8,09 EUR
25.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie elek.energie za r.2015, odb.miesto KD - preplatok
11/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-6,82 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie – preplatok odberné miesto OCU
5/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-5,06 EUR
24.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie elek.energie za r.2015, odb.miesto LV - preplatok
6/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-5,06 EUR
05.03.2018
Predmet: Dodávka a distribúcia elek.energie r. 2017 – preplatok OM LV
225/2011
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
0,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
9902982052
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
121/2012
zmluva
SR-Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
00735833
0,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Darovacia zmluva zo dňa 7.9.2012
106/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.
36442151
0,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
141/2012
zmluva
METAL SERVIS Recycling s.r.o.
36622630
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Zmluva o dielo zo dňa 22.10.2012
170/2012
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
0,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Zmluva o zbere, preprave,zhodnoc. a zneškod. KO a DSO
176/2012
zmluva
ENVI-PAK a.s.
35858010
0,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci zo dňa 10.12.2012
1 - 18/2012
dodatok
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
0,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Dodatok ku zmluve o aktualizácii programov
« naspäť 1234... 58 ďalej »