portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1141
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dodatok ku Komisionárskej zmluve zo dňa 2.7.2012
2
dodatok
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
78,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok k zmluve A/976/10/2007 - aktualizácia programov
02113
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
16,25 EUR
21.02.2013
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
2000/277
zmluva
Remek, s.r.o.
36535605
442,74 EUR
17.07.2012
Predmet: Zmluva o používaní SW
706201266
zmluva
Stred.vodár.prevád.spol. a.s.
36644030
1,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
40/20012
objednávka
M+M Martinec s.r.o.
35887591
15.04.2013
Predmet: Pletivo,stĺpiky, drôty.
A/976/10/2007
zmluva
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
43,15 EUR
20.04.2012
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov WinCity Cintorín
28/1/2010
zmluva
SAMNET-infor.systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
20.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb podľa par.261 a násl. Obchod.zákonníka
94/1/2011
zmluva
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
360,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - audit
108/2011
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zmluvy o dodávke elektrickej energie - 7 OM
116/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
5 700,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp.rezervy predsedníčky vlády SR
190/1/2011
zmluva
Rauch Slovensko s.r.o.
35775416
33,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Nájomná zmluva
225/2011
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
0,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
1/2012
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
370,18 EUR
19.03.2012
Predmet: Odvoz odpadu - kukanádoby
1/2012
objednávka
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
99,62 EUR
20.04.2012
Predmet: Tonery Samsung, servisné práce
1 - 18/2012
dodatok
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
0,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Dodatok ku zmluve o aktualizácii programov
2/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,15 EUR
19.03.2012
Predmet: Hlasové služby
2/2012
objednávka
SOZA
00178454
14,28 EUR
20.04.2012
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
3/2012
faktúra
SAMNET-infor.systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
19.03.2012
Predmet: Poskytovanie informácií
3/2012
objednávka
Práčovňa Maruška
45718881
21,30 EUR
20.04.2012
Predmet: Pranie a mangľovanie posteľnej bielizne
« naspäť 1234... 58 ďalej »