portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1131
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
116/2012
zmluva
Dušan Junas
396,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Kúpna zmluva zo dňa 4.8.2012 na pozemok CKN p.č. 182/3
36/2012
zmluva
Jiří Horák a manželka
1 134,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok zo dňa 2.1.2013
92/2013
zmluva
Monika Kopecká
1 575,00 EUR
19.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok
50/2013
faktúra
Ing. Ján Víťazka
50,00 EUR
29.07.2013
Predmet: Znalecký posudok
18/2013
objednávka
Ing. Ján Víťazka
50,00 EUR
30.07.2013
Predmet: Znalecký posudok
106/2013
zmluva
Ing. Slavomíra Pachová PhD.
41,70 EUR
07.08.2013
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebyt.priestorov
143/2013
zmluva
Rudolf Zúbek
0,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Zámenná zmluva, uzatvorená 14.10.2013
13/2014
zmluva
Ing. Pavel Píš
333,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok
20/2014
zmluva
Slovenský zväz protifaš.bojovníkov
100,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
28/2014
zmluva
ZO Jednota dôchodcov na Slovensku
250,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
163/2014
zmluva
MUDr. Juraj Fillo a manželka
0,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena z 8.10.2014
83/2014
faktúra
JUDr. Martin Bicko
160,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Vypracovanie zásad verej.obstarávania
26-28/2014
objednávka
Mistro, Domax, BRSC
12.03.2015
Predmet: Služby-mangľ.,dovoz, infor.predmety
29-34/2014
objednávka
Bicko,BEMA,Edison,AB-Com,Janoška, Domax
12.03.2015
Predmet: Vypr.zásad,prac.nár.,svietidlá,publikácia,pranie,žehl.
36-40/2014
objednávka
Dakra,Mistro,Panorama,Domax,Pronox
12.03.2015
Predmet: Tonery,inform.letáky,montáž žalúzí,mang.,žehl., vyprac.metodky
41-42/2014
objednávka
COPPER, spol. s.r.o.,Le Cheque Dejeuner
12.03.2015
Predmet: Ozvučovacie zariadenie,jedálne kupóny
1-13/2015
objednávka
Dodávatelia
200,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Materiál a služby
14-20/2015
objednávka
Dodávatelia
419,90 EUR
06.08.2015
Predmet: Materiál a služby
182/2015
zmluva
MUDr. Ján Bernát a MUDr. Mária Bernátová
1,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok z 17.9.2015
251/2015
zmluva
Úrad práce soci.vecí a rodiny
0,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Dohoda č. 15/27/010/85 o pomoci v hmotnej núdzi
« naspäť 1234... 57 ďalej »