portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1168
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
706201266
zmluva
Stred.vodár.prevád.spol. a.s.
36644030
1,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
28/1/2010
zmluva
SAMNET-infor.systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
20.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb podľa par.261 a násl. Obchod.zákonníka
225/2011
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
0,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
9902982052
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A/976/10/2007
zmluva
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
43,15 EUR
20.04.2012
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov WinCity Cintorín
49/2012
zmluva
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
60,00 EUR
20.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb eGov-Zmluvy
108/2011
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zmluvy o dodávke elektrickej energie - 7 OM
2000/277
zmluva
Remek, s.r.o.
36535605
442,74 EUR
17.07.2012
Predmet: Zmluva o používaní SW
94/1/2011
zmluva
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
360,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - audit
190/1/2011
zmluva
Rauch Slovensko s.r.o.
35775416
33,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Nájomná zmluva
93/2012
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Komisionárska zmluva
1
dodatok
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dodatok ku Komisionárskej zmluve zo dňa 2.7.2012
116/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
5 700,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp.rezervy predsedníčky vlády SR
53/2012
zmluva
Združenie miest a obcí Slovenska
584614
300,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí peňažného daru
93/1/2012
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
880,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Finančná dotácia: rekonštrukcia strechy kult.domu
116/2012
zmluva
Dušan Junas
396,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Kúpna zmluva zo dňa 4.8.2012 na pozemok CKN p.č. 182/3
102/2012
zmluva
Slovenský filmový ústav
891444
1,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Licenčná zmluva o autorskom práve zo dňa 16.7.2012
121/2012
zmluva
SR-Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
00735833
0,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Darovacia zmluva zo dňa 7.9.2012
106/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.
36442151
0,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
141/2012
zmluva
METAL SERVIS Recycling s.r.o.
36622630
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Zmluva o dielo zo dňa 22.10.2012
« naspäť 1234... 59 ďalej »