portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2531
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
02551/2012/ZÚC-ZH
oznam
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36 836 567
07.12.2012
Predmet: Zimná údržba na miestnej komunikácii Kajlovka-Kostivrch
13/2012
oznam
OZ TJ KLAS Horné Hámre
45022232
3 000,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie
40/2013 -001
oznam
NOVALIM spol. s.r.o.
30 775 230
870,00 EUR
17.01.2013
Predmet: Odpredaj pozemku parcela registra "C-KN" číslo 489/4 v k. ú. Horné Hámre vo výmere 80 m2.
Dodatok č. 1 k zmluve č. A/658/05/2007
oznam
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
51,78 EUR
24.01.2013
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov
1/2013
oznam
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
4 776,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Merač rýchlosti vozidiel BX-1 SPOMAĽ
6071/2011
oznam
SimKor s.r.o.
36 014 354
403 714,02 EUR
29.01.2013
Predmet: Zmluva o dielo
43/2013
oznam
Mesto Žarnovica
0032117
0,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného úradu
11/2013
oznam
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
0,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Zber, preprava - zvoz, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre Obec Horné Hámre
891130091-178/2013
zmluva
RegionPRESS s. r.o.
36252417
100,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Inzercia v týždenníku Žiarsko-BanskoŠtiavnicko-Žarnovicko
183/2013
oznam
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
0,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1
dodatok
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
0,00 EUR
08.04.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v Obci Horné Hámre
252/2013
oznam
Kolektívna zmluva
0,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Kolektívna zmluva na r. 2013
2/2013
oznam
Jozef Tadian a Marta Tadianová
0,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Kúpna zmluva
1/2013
oznam
TJ KLAS Horné Hámre
45022232
1,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
434/2013UDP
oznam
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
500,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013
1/2013
oznam
Lucia Mišurová
300,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
1/2013
oznam
Jana Polcová
41412940
0,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Nájomná zmluva - prenájom nebytových priestorov, objekt s. č. 45 a 34.
1/2013
oznam
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
00169030
50,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Zmluva o reklame
1/2013
oznam
Mesto Žarnovica
0032117
30,00 EUR
30.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I. polrok 2013
4206219293
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
0,00 EUR
30.05.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľ do distribučnej sústavy - Požiarna zbrojnica
« naspäť 1234... 127 ďalej »