portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rudník
Košický kraj, okres
zverejnené dokumenty: 1564
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
124/2019
faktúra
Energie2
46113177
-141,01 EUR
07.08.2019
Predmet: Elektrina KD - vyúčtovanie 6/2019
44/2019
faktúra
Energie2
46113177
-110,29 EUR
05.06.2019
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovanie 2/2019
13/2016
faktúra
VSE, a.s.
44483767
-53,44 EUR
18.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2015-31.12.2015
86/2019
faktúra
Energie2
46113177
-10,09 EUR
07.08.2019
Predmet: Elektrina KD - vyúčtovanie 4/2019
2/2014
oznam
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
0,00 EUR
05.09.2014
Predmet: zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom
3/2014
oznam
JUDr. Ing. Karol Mihal
35513748
0,00 EUR
08.09.2014
Predmet: zmluva o vykonávaní exekúcie
4/2014
oznam
V.O.D.S., a.s.
36200301
0,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Zmluva o odbere elektroodpadu
16/2015
oznam
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
44742479
0,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
19/2015
oznam
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
0,00 EUR
18.05.2015
Predmet: dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
22/2015
oznam
Sociálna poisťovňa
30807484
0,00 EUR
23.07.2015
Predmet: dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia SP z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
2015006
objednávka
Ing. Petr Čížek
0,00 EUR
28.09.2015
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie - "Zateplenie a výmena okien budovy ZŠ s MŠ Rudník a OcÚ Rudník"
30/2015
oznam
Natur-Pack, a.s.
35979798
0,00 EUR
28.09.2015
Predmet: zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
8/2016
oznam
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
25.02.2016
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1/2016
objednávka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
606723
0,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Objednávka na minimálny rozbor pitnej vody verejného vodovodu Obce Rudník
2/2016
objednávka
Ing. Ján Chudý - SATICH
10790691
0,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Objednávka opravy rozhlasu a údržby verejného rozhlasu
3/2016
objednávka
Rastislavv Litva - R.A.L.
34862013
0,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Objednávka na práce spojené s interiérovým vymaľovaním priestorov Kultúrneho domu Rudník
4/2016
objednávka
K&M&D
44781393
0,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Objednávka na opravu vodovodného potrubia na obecnom vodovode Rudník - miesto poruchy - verejné priestranstvo pri sýpke
14/2016
oznam
K&M&D, s.r.o.
44781393
0,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Rámcová zmluva o dielo 04032016
6/2016
objednávka
K&M&D
44781393
0,00 EUR
31.03.2016
Predmet: úprava rigolu v obci Rudník
5/2016
objednávka
K&M&D
44781393
0,00 EUR
31.03.2016
Predmet: objednávame opravu vodovodného potrubia na obecnom vodovode v obci Rudník - miesto poruchy - pri rodinnom dome so súp. č. 191
« naspäť 1234... 79 ďalej »