portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rudník
Košický kraj, okres
zverejnené dokumenty: 1561
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2014
oznam
Mária Kozelová
16,60 EUR
06.08.2014
Predmet: nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta
2/2014
oznam
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
0,00 EUR
05.09.2014
Predmet: zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom
3/2014
oznam
JUDr. Ing. Karol Mihal
35513748
0,00 EUR
08.09.2014
Predmet: zmluva o vykonávaní exekúcie
4/2014
oznam
V.O.D.S., a.s.
36200301
0,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Zmluva o odbere elektroodpadu
5/2014
oznam
LB MINERALS, a.s.
36036455
250,00 EUR
24.09.2014
Predmet: finančný dar - príspevok na kultúrnu akciu posedenie so staršími
6/2014
oznam
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
36357065
100,00 EUR
24.10.2014
Predmet: zmluva o reklame, reklama objednávateľa a jeho podnikateľskej činnosti
7/2014
oznam
W-Control, s.r.o.
36804207
200,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Darovacia zmluva - posedenie so staršími
8/2014
oznam
W-Control, s.r.o.
36804207
2 293,20 EUR
11.11.2014
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obec Rudník na rok 2015
9/2014
oznam
Súkromná spojená škola
42322855
20,95 EUR
11.11.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudník v roku 2014 - 3/2014
10/2014
oznam
OZ LIBA ACADEMY 11
35539208
20,95 EUR
13.11.2014
Predmet: zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudník v roku 2014 - 4/2014
11/2014
oznam
Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
45734747
1 900,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
12/2014
oznam
HIREKON, s.r.o., audítorská spoločnosť
36473413
700,00 EUR
18.12.2014
Predmet: audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
13/2014
oznam
Mesto Košice
00691135
20,95 EUR
18.12.2014
Predmet: zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - CVČ pri ZŠ Považská
1/2015
oznam
Dana Červeňáková
16,60 EUR
27.01.2015
Predmet: nájomná zmluva na hrobové miesto
2/2015
oznam
Ladislav Tresa
16,60 EUR
27.01.2015
Predmet: nájomná zmluva na hrobové miesto
3/2015
oznam
Súkromné centrum voľného času
42248019
20,97 EUR
28.01.2015
Predmet: zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce CVČ
4/2015
oznam
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
36357065
632,00 EUR
10.02.2015
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
5/2015
oznam
Súkromná spojená škola
42322855
41,74 EUR
17.02.2015
Predmet: Zmluva 2/2015 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudník v roku 2015 - Centrum voľného času
6/2015
oznam
OZ LIBA ACADEMY 11
35539208
41,74 EUR
18.02.2015
Predmet: zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudník v roku 2015 CvČ
7/2015
oznam
Súkromné centrum voľného času
42248019
41,74 EUR
09.03.2015
Predmet: zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 CVČ
« naspäť 1234... 79 ďalej »