rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
121/2018
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
49,79 EUR
10.07.2018
Predmet: za manažéra na kanceláriu MSK
120/2018
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
161,56 EUR
10.07.2018
Predmet: vývoz a uskladnenie odpadu
119/2018
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,19 EUR
10.07.2018
Predmet: matričné doklady
19/2018
zmluva
STAVART, s.r.o.
31644830
32 151,70 EUR
04.07.2018
Predmet: Zhotovenie diela "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice" v obci Rimavská Baňa.
18/2018
zmluva
VÚB, a.s.
31320155
0,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Zmluva o založení bežného účtu pre účely súvisiace s projektom "Zriadenie komunitného centra v Rimavskej Bani".
17/2018
zmluva
Ján Belko
852,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Kúpna zmluva prebytočného majetku obce parcela C-KN č. 1989/9.
16/2018
zmluva
Štefan Belko
436,80 EUR
04.07.2018
Predmet: Kúpna zmluva prebytočného majetku obce parcela C-KN č. 1989/8, C-KN 1989/2.
15/2018
zmluva
EKOTEC, spol. s. r. o.
00687022
230,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Vykonanie kontroly detského ihriska
12/2018
zmluva
D-Set, s.r.o.
46706771
7 992,53 EUR
26.06.2018
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému v obci Rimavská Baňa
14/2018
zmluva
Remek, s.r.o.
36535605
0,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Poverenie na spracúvanie osobných údajov v mene Obce Rimavská Baňa v informačnom systéme "SMOS"
11/2018
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
6,64 EUR
18.06.2018
Predmet: Zmluva o úrazovom poistení uchádzača o zamestnanie počas výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
9/2018
zmluva
RIMADREV s.r.o.
36026123
200,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Spoznorský dar na akciu Juniáles - zabáva sa celá dedina 2018
10/2018
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Zmluva o poverení sprostredkovateľa so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľa v informačnom programe WinCity Registratúra
118/2018
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
189,52 EUR
04.06.2018
Predmet: náradie DHZ
117/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
04.06.2018
Predmet: vodné
116/2018
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
2 312,04 EUR
04.06.2018
Predmet: odev a náradie pre DHZ
115/2018
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
363,66 EUR
04.06.2018
Predmet: vyúčtovanie príspevku na Garantovaný program MAS MALOHONT
114/2018
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
20,00 EUR
04.06.2018
Predmet: členský príspevok MALOHONT
113/2018
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
140,00 EUR
04.06.2018
Predmet: školná a zdokonaľovacia príprava členov DHZO
112/2018
faktúra
Ladislav Máté - FiMa
30506506
220,08 EUR
04.06.2018
Predmet: nákup plastových nádob na smeti
10/2018/HM
zmluva
Mária Belková
30,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
15/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
30.05.2018
Predmet: stravné lístky
14/2018
objednávka
MediaTech Central Europe,a.s
35772581
30.05.2018
Predmet: objednávka na nákup náradia na ozvučenie kultúrneho domu
13/2018
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
30.05.2018
Predmet: matričné dokumenty osvedčovacie knihy
12/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
30.05.2018
Predmet: stravné lístky
11/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
30.05.2018
Predmet: stravné lístky
10/2018
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
30.05.2018
Predmet: odev a náradie DHZ
111/2018
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
13,50 EUR
29.05.2018
Predmet: umývanie vozidla DHZ
110/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,63 EUR
29.05.2018
Predmet: mobily
109/2018
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
29.05.2018
Predmet: mesačný poplatok BOZP
108/2018
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 374,00 EUR
29.05.2018
Predmet: stavebný dozor rekonštrukcia miestnej komunikácie
107/2018
faktúra
Obec Hrachovo
00318779
37,99 EUR
29.05.2018
Predmet: vývoz fekálií a splaškov
106/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
648,72 EUR
29.05.2018
Predmet: vývoz komunálneho odpadu
105/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
106,57 EUR
29.05.2018
Predmet: vývoz veľkokapacitného kontajnera
104/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
153,50 EUR
29.05.2018
Predmet: dodávka stravy dôchodcom
103/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,29 EUR
29.05.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
102/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
227,00 EUR
29.05.2018
Predmet: platba za opakovanú dodávku plynu
101/2018
faktúra
Jana Samsonová FARBY SABR
34255541
733,92 EUR
29.05.2018
Predmet: farba na strechu domu smútku
100/2018
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
80,56 EUR
29.05.2018
Predmet: obedy pracovníkom z úradu práce
99/2018
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
84,20 EUR
29.05.2018
Predmet: servis a údržba AVIE
« naspäť 1234... 25 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.