rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
217/2018
faktúra
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
40 547,74 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu miestnej komunikácie Repno.
216/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
125,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty - DHZ.
215/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
183,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu.
214/2018
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
52,30 EUR
18.09.2018
Predmet: Členské - mikroregión SINEC-KOKAVSKO.
213/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné dom kultúry.
212/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
23,06 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné dom smútku.
211/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné telovýchovná jednotka.
210/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
15,85 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné za obecný úrad.
209/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné zdravotné stredisko.
208/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
227,38 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za stravné lístky.
207/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za stravné lístky.
206/2018
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
300,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za zhotovenie informačnej tabule.
205/2018
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
88,61 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za zber a zhodnotenie BRO za júl 2018.
204/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
87,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
203/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
61,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
202/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
73,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
201/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
481,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
200/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
346,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
199/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 693,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
198/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 413,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
197/2018
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
42,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za gravírovaný pohár (súťaž DHZ).
196/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
108,57 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za tlačiareň v prenájme.
195/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
132,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Dodávka stravy.
194/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,15 EUR
18.09.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
193/2018
faktúra
Mi-Ka, s. r. o.
44204949
41,74 EUR
18.09.2018
Predmet: Kúpa farieb na šmýkačku.
192/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
191/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
103,37 EUR
18.09.2018
Predmet: Nákup nafty
190/2018
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
185/2018
faktúra
FARLESK, spol. s r. o.
31337538
46,60 EUR
18.09.2018
Predmet: Kúpa farby na tabuľu pred KD.
182/2018
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
464,95 EUR
18.09.2018
Predmet: Členský príspevok na II. polrok 2018
1
dodatok
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
0,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Dodatok o zmene: Základných údajov Zhotoviteľa (zmena čísla účtu zhotoviteľa, na ktorý má byť poukázaná suma za zhotovenie diela). Ostatné dojednania zmluvy o dielo zostávajú naďalej nezmenené
25/2018
zmluva
Mária Kadlečíková
4 245,75 EUR
21.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva nehnuteľnosti v k.ú. obce Rimavská Baňa /pozemky pod ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča/
148/2018
faktúra
Ing. Ľubica Lazová
03829821
140,98 EUR
10.08.2018
Predmet: postrek na trávu
137/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
96,00 EUR
10.08.2018
Predmet: dodávka plynu
23/2018
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
500,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie na obstaranie ozvučovacej a osvetľovacej techniky s príslušenstvom
1
dodatok
Štefan Belko
0,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Zmena čl. č. III kúpnej zmluvy č .16/2018: suma slovom.
187/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
89,00 EUR
10.08.2018
Predmet: dodávka zemného plynu
186/2018
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
300,00 EUR
10.08.2018
Predmet: digitálne spracovanie údajov LPIS
184/2018
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
10.08.2018
Predmet: poplatky za BOZP
181/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
128,27 EUR
10.08.2018
Predmet: vývoz a uskladnenie odpadu
« naspäť 1234... 28 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.