portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1613
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2016
zmluva
NOWAS s.r.o.
45957657
0,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
60/2016/04
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Dohoda o oprave verejného vodovodu a následnej súčinnosti obce pri konečnej úprave
24/2016
zmluva
NOWAS s.r.o.
45957657
0,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
8/2016
zmluva
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
00 168 963
0,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
20006816
zmluva
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
0,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Vydanie palivovej karty na nákup motorových palív a iného tovaru na čerpacích staniciach SLOVNAFT, a.s.
19/2016
zmluva
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
35 942 436
0,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb - DÔVERA
22/2016
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
0,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
23/2016
zmluva
DataCentrum elektronikácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45 736 359
0,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM
13916
zmluva
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
03.11.2016
Predmet: Zabezpečenie mobilného výkupu zložiek komunálneho odpadu, papiera a lepenky za účelom ich zhodnotenia
2029000225
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Zmena programu služby pevnej siete
0052115841
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Oznámenie o ukončení dodávky elektriny, odberné miesto: 5211584
8/2017
objednávka
Miroslav Kopec - SKLO
46601121
0,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Zasklenie exteriérovej vitríny na námestí v obci Rimavská Baňa
5/2017
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36442151
0,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSE-D, zmena technických parametrov, zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na základe žiadosti. 4300063586
6/2017
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36442151
0,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSE-D, zmena technických parametrov, zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na základe žiadosti. 4300063584
7/2017
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36442151
0,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSE-D, zmena technických parametrov, zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na základe žiadosti. 4300063581
10/2017
zmluva
Katarína Fungáčová
0,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
1
dodatok
Katarína Fungáčová
0,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Dodatok č. 1 Zmluvy č. 10/2017 dopĺňa rodné číslo Kataríny Fungáčovej
220/2017
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
0,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Pripojenie do siete - Škola
40/2017
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
0,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácii v obci Rimavská Baňa
276/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody Repno
« naspäť 1234... 81 ďalej »