portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1613
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9100291058
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
80,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2/2016
zmluva
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
72,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb na zverejňovanie dokumentov
1/2016
zmluva
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
40 547,74 EUR
15.02.2016
Predmet: Zmluva o dielo číslo 1/2016 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno, k.ú. Rimavská Baňa"
3/2016
zmluva
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
9,96 EUR
16.02.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o zneškodňovaní TKO 3/2016
24/2016
zmluva
NOWAS s.r.o.
45957657
0,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
2000/466
zmluva
Remek, s.r.o.
36535605
595,20 EUR
23.03.2016
Predmet: Užívanie softwarového produktu SMOS
26341
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
2 000,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
5190027245
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
6,64 EUR
31.03.2016
Predmet: Úrazové poistenie UoZ
1611662
zmluva
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
21.04.2016
Predmet: Verejný prenos zvukových a audiovizuálnych záznamov výkonných umelcov
4/2016
zmluva
Ing. Kucbelová Ľuba
340,50 EUR
09.05.2016
Predmet: Kúpa nehnuteľnosti do vlastníctva obce
60/2016/04
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Dohoda o oprave verejného vodovodu a následnej súčinnosti obce pri konečnej úprave
5/2016
zmluva
Rastislav Suja
37304011
100,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Sponzorská zmluva - "Stretnutie rodákov"
6/2016
zmluva
Rastislav Suja
37304011
100,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Sponzorská zmluva - "Boj o hrbe"
24/2016
zmluva
NOWAS s.r.o.
45957657
0,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
541601
zmluva
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
50,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby s odpadovým hospodárstvom
7/2016
zmluva
Ľubomíra Sujová
198,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Predaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti do vlastníctva kupujúceho
8/2016
zmluva
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
00 168 963
0,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
9/2016
zmluva
Obec Ratkovské Bystré
00 319 007
2 000,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Predaj a kúpa hasičskej motorovej športovej striekačky - PS 12
416021337
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,17 EUR
12.07.2016
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
518/2016/ODDF
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
750,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016
« naspäť 1234... 81 ďalej »