portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 752
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7299601415
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-112,66 EUR
21.04.2017
Predmet: Vyúčtovacia Fa - oprava Fa za 1/17 - odber elektriny
7442288607
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-106,63 EUR
19.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia Fa za r. 2017
1010269517
zmluva
Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. Košice
31679692
0,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Dodávka a odber tepla a teplej úžitkovej vody
1/2008
dodatok
Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. Košice
31679692
0,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Dodatok k zmluve
5100134212C
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Dodávka, distribúcia a prenos elektriny
01/106/2002
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd
Zmluva o dodávke plynu
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Dodávka plynu
31-35/2010
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Vybrané činnosti na úseku účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy
1
dodatok
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Zmena znenia čl.IV bod d. zmluvy
Dohoda
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy č.31-35/2010
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Hlasové služby
Zmluva o poskytovaní vybraných činností č. 040/Z/2012
zmluva
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
0,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Výkon preventívnej protipožiarnej ochrany,BOZP a CO, úsek údržby ,opráv, prevádzky
1
dodatok
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
0,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní vybraných činností
1
dodatok
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
0,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Dodatok č. 1
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
zmluva
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
22.09.2016
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich na šk.rok 2016/17
72/2004
zmluva
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00691135
0,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Zmluva o zverení majetku mesta do správy
73/2004
zmluva
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00691135
0,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Zmluva o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
1
dodatok
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Dodatok k zmluve č. 2/2015 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
2017_MPC_ŠOV_MŠ_20
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Škola otvorená všetkým
1
dodatok
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
« naspäť 1234... 38 ďalej »