portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 494
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2017
faktúra
MŠ Hrebendova 5
42,02 EUR
21.04.2017
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravu zamest.za 3/17
24/2017
objednávka
Šuchterová-Upratovací servis, spol.s.r.o.
547,97 EUR
19.06.2017
Predmet: Čistiace, dezinfekčné a hygien. prostriedky
25/2017
objednávka
Papier Servis s.r.o.
75,60 EUR
19.06.2017
Predmet: Školské a kancelárske potreby - kancelársky papier
2017_MPC_ŠOV_MŠ_20
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Škola otvorená všetkým
39/2016
objednávka
Slovenský červený kríž - územný spolok Košice-mesto
00416193
35,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Kurz odbornej spôsobilosti
FV/16/181
faktúra
Slovenský červený kríž - územný spolok Košice-mesto
00416193
35,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Kurz odbornej spôsobilosti pre pracovníkov v spoločnom školskom stravovaní - 1 osoba
72/2004
zmluva
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00691135
0,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Zmluva o zverení majetku mesta do správy
1
dodatok
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00691135
326 341,28 EUR
26.10.2016
Predmet: K zmluve č.72/2004 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
2
dodatok
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00691135
346 759,86 EUR
26.10.2016
Predmet: Dodatok k Zmluve č.72/2004
73/2004
zmluva
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00691135
0,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Zmluva o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
1
dodatok
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00691135
90 423,32 EUR
26.10.2016
Predmet: K zmluve č. 73/2004 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
170200507
faktúra
CORA - Ing. Jozef Šifra
14280205
1 008,95 EUR
19.09.2017
Predmet: Kuchynský materiál
23.8.2017
objednávka
CORA - Ing. Jozef Šifra
14280205
1 008,95 EUR
19.09.2017
Predmet: Kuchynský materiál
170200874
faktúra
CORA - Ing. Jozef Šifra
14280205
147,14 EUR
27.12.2017
Predmet: Kuchynské potreby
4/2016
zmluva
Tibor Horváth - TO I ONO
14399806
3 563,66 EUR
07.10.2016
Predmet: Rámcová dohoda na dodanie tovaru "Ovocie a zelenina"
30/2017
objednávka
Elsix - Marián Klein
30275075
890,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie v MŠ a protokolu o určení vonkajších vplyvov
1170002
faktúra
Elsix - Marián Klein
30275075
890,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Revízia elektroinštalácia v MŠ
50/2016
objednávka
Bábkové divadlo v Košiciach
31297811
113,40 EUR
26.10.2016
Predmet: Vstupné + doprava do Bábkového divadla
1704000045/2016
faktúra
Bábkové divadlo v Košiciach
31297811
113,40 EUR
31.10.2016
Predmet: Predstavenie pre 5-6 roč. deti + autobusová preprava
46/2017
objednávka
Bábkové divadlo v Košiciach
31297811
100,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Vstupenky pre deti na divadelné predstavenie do bábkového divadla
« naspäť 1234... 25 ďalej »