portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Slovany
Žilinský kraj, okres Martin
zverejnené dokumenty: 60
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2017
zmluva
Zdravotka - PZS, s.r.o.
36733237
0,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2017
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
0,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o Manažmente projektu
14/2017
zmluva
VÚB, a.s.
31320155
0,00 EUR
24.08.2017
Predmet: Zmluva o bežnom účte na dotácie
Dohoda č. 17/23/010/26
oznam
ÚPSVaR Martin
30794536
0,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
15/2017
zmluva
Ing. Jozef Bakoš
0,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Zámenná zmluva
Zmluva o účte Komunal
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy je poskytnutie Účtu Komunál v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov: 1. vedenie Účtu číslo SK43 0900 000 0051 5153 1004 Bankou pre Klienta 2. poskytnutie Elektronických služieb k Účtu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v EB zmluve 3. vydanie Platobnej karty k Účtu pre Klienta
Zmluva o Elektronickej službe Business24
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve
Zmluva č. 191154
zmluva
Peter Šichta Tipnet
44240979
0,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Zmluva o internetovom pripojení
5/2019
zmluva
THETIS, s.r.o.
36761460
0,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Zámenná zmluva a zmluva o zániku vecného bremena
11/2019
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie
14/2019
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Sadzobník poplatkov SLSP
18/2019
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie
21/2019
zmluva
Obchodná Akadémia Martin
00162078
0,00 EUR
12.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
9/2019
oznam
Obec Kláštor pod Znievom
00316733
0,80 EUR
26.06.2019
Predmet: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z nehnuteľnosti producenta
13/2017
zmluva
Benestra, s.r.o.
46303502
12,40 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva o pripojení
20/2019
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322501
21,42 EUR
09.10.2019
Predmet: Poistná zmluva
10/2017
oznam
Realityalpia, s.r.o.
50,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Zmluva o propagácii a reklame
FF 604-19-005
oznam
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
50,78 EUR
06.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
8/2017
zmluva
Albín Latko
55,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Kúpna zmluva na knižné vydania
7/2017
zmluva
eGov Systems spol s r. o.
35827521
60,00 EUR
17.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
« naspäť 12 3 ďalej »