portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Slovany
Žilinský kraj, okres Martin
zverejnené dokumenty: 60
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2017
oznam
Realityalpia, s.r.o.
50,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Zmluva o propagácii a reklame
107/T/OK-2018
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
700,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1/0918
zmluva
KOMSTAV MT, s.r.o.
51703653
31 897,26 EUR
11.09.2018
Predmet: Zmluva o dielo
11/2017
zmluva
Brantner Fatra, s.r.o.
31578861
100,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Zmluva o reklame
11/2018
zmluva
K-centrum, spol s r.o.
47451441
7 200,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
11/2019
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie
1/2017
zmluva
Zdravotka - PZS, s.r.o.
36733237
0,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2018 Dohoda o poskytnutí dotácie
oznam
TJ Družstevník Slovany
2 000,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí dotácie TJ Družstevník Slovany
1/2018/OŠaŠ/T/1.31
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
1 353,00 EUR
14.08.2018
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
1/2019
zmluva
TJ družstevník Slovany
2 000,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1/2019/OŠaŠ/T/1.16/O
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
500,00 EUR
01.07.2019
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
12/2017
zmluva
Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
36672084
200,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Zmluva o propagácií a reklame
12/2018
oznam
Ing. Elena Fioleková
42070856
840,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
123628 08U03
zmluva
Environmentálny fond
30796491
45 940,00 EUR
23.12.2017
Predmet: Z M L U V A č. 123628 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
13/2017
zmluva
Benestra, s.r.o.
46303502
12,40 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva o pripojení
13/2018
zmluva
Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
36672084
200,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Zmluva o propagácii a reklame
14/2017
zmluva
VÚB, a.s.
31320155
0,00 EUR
24.08.2017
Predmet: Zmluva o bežnom účte na dotácie
14/2019
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Sadzobník poplatkov SLSP
15/2017
zmluva
Ing. Jozef Bakoš
0,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Zámenná zmluva
15/2019
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Príbovce
31904793
500,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
« naspäť 12 3 ďalej »