portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Slovany
Žilinský kraj, okres Martin
zverejnené dokumenty: 72
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2017
zmluva
Albín Latko
55,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Kúpna zmluva na knižné vydania
04/2020
oznam
Artix, s.r.o.
50152653
6 900,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Zmluva o dielo na spracovanie územného plánu
13/2017
zmluva
Benestra, s.r.o.
46303502
12,40 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva o pripojení
16/2017
zmluva
B & J Finance, s.r.o.
46341676
720,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo
11/2017
zmluva
Brantner Fatra, s.r.o.
31578861
100,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Zmluva o reklame
FF 604-19-005
oznam
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
50,78 EUR
06.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
15/2019
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Príbovce
31904793
500,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva č. 37329
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0017747
3 000,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
39 796
zmluva
DPO SR
00177474
3 000,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
7/2017
zmluva
eGov Systems spol s r. o.
35827521
60,00 EUR
17.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
123628 08U03
zmluva
Environmentálny fond
30796491
45 940,00 EUR
23.12.2017
Predmet: Z M L U V A č. 123628 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
4/2018
zmluva
Globbiz, s.r.o.
47538848
298 847,96 EUR
22.06.2018
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu " Zníženie energetickej náročnosti budov v obci Slovany - MŠ
17/2017
zmluva
Ing. Elena Fioleková
42070856
480,00 EUR
23.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
12/2018
oznam
Ing. Elena Fioleková
42070856
840,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
03/2020
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
308 872 32
840,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
15/2017
zmluva
Ing. Jozef Bakoš
0,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Zámenná zmluva
11/2018
zmluva
K-centrum, spol s r.o.
47451441
7 200,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
1/0918
zmluva
KOMSTAV MT, s.r.o.
51703653
31 897,26 EUR
11.09.2018
Predmet: Zmluva o dielo
29/2019
zmluva
lng. Elena Fioleková
42070856,
840,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní auditorskach služieb
3/2017
oznam
MaM plus, s.r.o.
36311855
2 000,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie energetického auditu
« naspäť 123 4 ďalej »