portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Slovany
Žilinský kraj, okres Martin
zverejnené dokumenty: 57
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2019/OŠaŠ/T/1.16/O
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
500,00 EUR
01.07.2019
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
107/T/OK-2018
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
700,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
V3/2018/T/5
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
1 512,00 EUR
14.08.2018
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
1/2018/OŠaŠ/T/1.31
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
1 353,00 EUR
14.08.2018
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
V3/2017/T/104
oznam
Žilinsky samosprávny kraj
37808427
1 500,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov ŽSK
1/2017
zmluva
Zdravotka - PZS, s.r.o.
36733237
0,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2017
zmluva
VÚB, a.s.
31320155
0,00 EUR
24.08.2017
Predmet: Zmluva o bežnom účte na dotácie
5/2017
zmluva
VIZUALDK stavby, s.r.o.
475850056
14 000,00 EUR
16.03.2017
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
18/23/054/11
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30794536
1 050,48 EUR
03.04.2018
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa
2017/54/23/10
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30794536
503,04 EUR
23.12.2017
Predmet: o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č.2“
2/2017/§54 –ŠnZ/MT
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30794536
3 588,55 EUR
29.03.2017
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u VZ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
6/§50j/NS/2017/NP PZ VAOTP-2/MT
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30794536
5 654,76 EUR
29.03.2017
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 17/23/010/26
oznam
ÚPSVaR Martin
30794536
0,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
13/2018
zmluva
Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
36672084
200,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Zmluva o propagácii a reklame
12/2017
zmluva
Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
36672084
200,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Zmluva o propagácií a reklame
1/2018 Dohoda o poskytnutí dotácie
oznam
TJ Družstevník Slovany
2 000,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí dotácie TJ Družstevník Slovany
4/2017
zmluva
TJ Družstevník Slovany
2 200,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Dohoda o poskytnutí dotácie
1/2019
zmluva
TJ družstevník Slovany
2 000,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
6/2019
zmluva
THETIS, s.r.o.
36761460
1 351,35 EUR
12.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
5/2019
zmluva
THETIS, s.r.o.
36761460
0,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Zámenná zmluva a zmluva o zániku vecného bremena
« naspäť 12 3 ďalej »