portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Slovany
Žilinský kraj, okres Martin
zverejnené dokumenty: 66
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2017
zmluva
Zdravotka - PZS, s.r.o.
36733237
0,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2017
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
0,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o Manažmente projektu
3/2017
oznam
MaM plus, s.r.o.
36311855
2 000,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie energetického auditu
4/2017
zmluva
TJ Družstevník Slovany
2 200,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Dohoda o poskytnutí dotácie
5/2017
zmluva
VIZUALDK stavby, s.r.o.
475850056
14 000,00 EUR
16.03.2017
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
6/2017
zmluva
TENDERnet, s.r.o.
50139088
150,00 EUR
17.03.2017
Predmet: Licenčná zmluva
7/2017
zmluva
eGov Systems spol s r. o.
35827521
60,00 EUR
17.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
8/2017
zmluva
Albín Latko
55,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Kúpna zmluva na knižné vydania
6/§50j/NS/2017/NP PZ VAOTP-2/MT
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30794536
5 654,76 EUR
29.03.2017
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
2/2017/§54 –ŠnZ/MT
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30794536
3 588,55 EUR
29.03.2017
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u VZ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
9/2017
oznam
Milan Mišura
800,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Kúpna zmluva na zásahové obleky
10/2017
oznam
Realityalpia, s.r.o.
50,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Zmluva o propagácii a reklame
11/2017
zmluva
Brantner Fatra, s.r.o.
31578861
100,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Zmluva o reklame
12/2017
zmluva
Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
36672084
200,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Zmluva o propagácií a reklame
Zmluva č. 37329
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0017747
3 000,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
V3/2017/T/104
oznam
Žilinsky samosprávny kraj
37808427
1 500,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov ŽSK
13/2017
zmluva
Benestra, s.r.o.
46303502
12,40 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva o pripojení
14/2017
zmluva
VÚB, a.s.
31320155
0,00 EUR
24.08.2017
Predmet: Zmluva o bežnom účte na dotácie
Dohoda č. 17/23/010/26
oznam
ÚPSVaR Martin
30794536
0,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
15/2017
zmluva
Ing. Jozef Bakoš
0,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Zámenná zmluva
« naspäť 123 4 ďalej »