portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 900
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
15.01.2018
Predmet: Internet za 12/2017
01/2018
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
160,74 EUR
15.01.2018
Predmet: Tonery a servis
01/2018
zmluva
Kiss Dionýz
18,14 EUR
01.02.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov
01/2018
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
03.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo - vstupný audit a vypracovanie dokumentácie
01/2018
zmluva
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
9 119,89 EUR
10.05.2018
Predmet: Rámcová dohoda „Papiernický a výtvarný materiál“
01/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri MŠ
17319617
0,00 EUR
28.09.2018
Predmet: Darovacia zmluva č. 01/2018
02/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,32 EUR
23.10.2017
Predmet: Doplatok za stravné zo SF za sept. 2017 za zamest. EP
02/2017 SF
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Komplexne regeneračné a rekondičné služby - darčekové poukážky
02 2018
zmluva
Vzdelávacia ustanovizeň
41384377
399,11 EUR
27.09.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02 2018
02/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,14 EUR
15.01.2018
Predmet: Telekomunikačné služby za 12/2017
02/2018
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
26.01.2018
Predmet: Vstupná prehliadka pedagogického zamestnanca
02/2018
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
03.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb - zodpovedná osoba
03/2017 SF
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,71 EUR
23.11.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF- EP za mesiac október 2017
03/2017 SF
objednávka
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
28.12.2017
Predmet: Slávnostná večera pri prílež. ukončenia kal.roka
03/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu na január 2018
03/2018
objednávka
Hreha Ľubomír
33903590
48,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Animačná aktivita Karneval 2018
04/2017 SF
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Komplexné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
04/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
7,68 EUR
16.01.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za dec. 2017 - elokované pracovisko
04/2018
objednávka
Peter Matia
17170672
104,38 EUR
14.02.2018
Predmet: Vodárske práce - opravy v MŠ
05/2017 SF
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,68 EUR
28.12.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestn. elok. pracoviska za mesiac november 2017 zo sociálneho fondu
« naspäť 1234... 45 ďalej »