portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 1500
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2018
zmluva
Kiss Dionýz
18,14 EUR
01.02.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov
02/2019
zmluva
Kiss Dionýz
13,50 EUR
01.02.2019
Predmet: Nájomná zmluva č. 02/2019 - fotografovanie detí MŠ
Dodatok č. 1 k zmluve
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
21.05.2019
Predmet: o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo: 9/8/01/2415/15
02/2018
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
26.01.2018
Predmet: Vstupná prehliadka pedagogického zamestnanca
67/2018
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
01.05.2018
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy za vykonané lek. prehliadky
47/2018
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
60,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
134/2018
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
44,37 EUR
20.08.2018
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
135/2018
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
167,41 EUR
20.08.2018
Predmet: Dohľad nad prac. prostredím
66/2018
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
44,37 EUR
02.09.2018
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
178/2018
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
16.10.2018
Predmet: Vykonané lekárske prehliadky
92/2018
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
18.10.2018
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
198/2018
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
36,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
24/2019
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
280,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Vstupná a preventívna prehliadka prevádz. zamestnancov
Rozhodnutie č. MK/B/2018/186234/MK/B/2018/00193269/38
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
1 975,05 EUR
17.04.2018
Predmet: Rozhodnutie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 2018
106/2017
objednávka
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Prečistenie odtoku WC v MŠ
221/2017
faktúra
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie vysokotlak. zariadením vo WC 1 tr.
70/2018
objednávka
Tibor Illéš
10686258
35,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Prečistenie odtoku vrátane dopravy
157/2018
faktúra
Tibor Illéš
10686258
35,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Čistenie odtoku vysokotlakovým zariadením
31/2019
objednávka
Tibor Illéš
10686258
40,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Prečistenie odtoku vo výlevke
15/2019
objednávka
BaS PROJEKT
10691049
504,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bleskozvodu
« naspäť 1234... 75 ďalej »