portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 1500
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
10,32 EUR
27.10.2017
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky-zmena ceny masla
1080071216
zmluva
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
0,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Objednávka na zmluvne dohodnuté množstvo tepla - regulačný rok 2018
12/2017
zmluva
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb na zverejň. dokumentov
Dodatok č.1
zmluva
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
32,18 EUR
15.11.2017
Predmet: Aktualizácia zmluvy
Dodatok č.1
oznam
Hook, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Zmena obsahu zmluvy z dôvodu zmeny právnej úpravy
13/2017
zmluva
Setex, s.r.o.
44833041
3 918,17 EUR
21.11.2017
Predmet: Okná v 6. tr. MŠ
14/2017
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus"
15/2017
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Poskytovanie služieb správy registratúry a elektr. podaní
Príloha č. 6 k zmluve č. 1080071216
zmluva
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Dohoda o výške zálohových platieb na r. 2018
01/2018
zmluva
Kiss Dionýz
18,14 EUR
01.02.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov
19/2018
zmluva
Fond zdravia Mesta Košice, n.f.
31256121
400,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Poskytnutie grantu na projekt pod názvom Vymeníme svetlá obrazoviek za žiaru indiánskeho ohňa
Rozhodnutie č. MK/B/2018/186234/MK/B/2018/00193269/38
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
1 975,05 EUR
17.04.2018
Predmet: Rozhodnutie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 2018
01/2018
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
03.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo - vstupný audit a vypracovanie dokumentácie
02/2018
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
03.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb - zodpovedná osoba
01/2018
zmluva
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
9 119,89 EUR
10.05.2018
Predmet: Rámcová dohoda „Papiernický a výtvarný materiál“
2030333010Dodatok
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná ŠJ
9917978105
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobil
2029487974
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík - pevná MŠ
Dodatok č.1/2018
zmluva
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
0,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Dodatok č. 1/2018 k zmluve č. 1080071216 o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody
10/2018
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
0,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
« naspäť 1234... 75 ďalej »