portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 333
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
024/2019
oznam
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
120,00 EUR
24.06.2019
Predmet: ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV
023/2019
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Zmluva topset_spracovanie osob. údajov
022/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
021/2019
zmluva
ŠERF, s.r.o.
36 421 677
159,00 EUR
21.05.2019
Predmet: ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ODBORNÉHO DOHĽADU NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMI
020/2019
zmluva
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
019/2019
zmluva
Monika Gáborová
350,00 EUR
12.04.2019
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
018/2019
zmluva
APL plus, s.r.o
36492604
24 960,00 EUR
11.04.2019
Predmet: RÁMCOVÁ DOHODA
017/2019
zmluva
Peter Balog
1 490,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Kúpna zmluva
016/2019
zmluva
Ľubomír Tkáč
40441920
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Výpoveď rámcovej dohody na Potravinové balíčky pre deti v hmotnej núdz
015/2019
zmluva
Ing. Slavka Krempaska - ABT
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Výpoveď zmluvy o plnení úloh pracovnej zdravotnej služby dohodou
014/2019
zmluva
Ľubomír Tkáč
40441920
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Dodatok č. 1 uzatváraný k „Rámcovej dohode na Potravinové balíčky pre deti v hmotnej núdzi“,
13/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávatel'ov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2"-
12/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
11/2019
zmluva
Danka Sedláková
4 663,65 EUR
25.03.2019
Predmet: DOHODA O SPLÁTKOVOM KALENDÁRI A UZNANIE ZÁVÄZKU 1/2019
10/2019
zmluva
Alžbeta Oláhová
500,00 EUR
25.03.2019
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA Príkazca uzatvára túto zmluvu za účelom upratovania a vymaľovania priestorov zasadačky, kuchynky a toaliet na Obecnom úrade vo Vtáčkovciach.
09/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
00177474 6612
3 500,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
08/2019
zmluva
Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Kecerovce
300,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
07/2019
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DODATOK č.2 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
06/2019
zmluva
Ing. Iveta Sabaková
33157413
850,00 EUR
25.03.2019
Predmet: MANDÁTNA ZMLUVA pre mandanta a jeho menom bude vykonávať práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie
05/2019
zmluva
Invest Leasing s r. o.
31413056
4 860,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo Územný plán obce Vtáčkovce - ZMENY A DOPLNKY
« naspäť 1234... 9 ďalej »