zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 14
Zmluva bola zverejnená: 04.03.2011 / 13:01:04,
nadobudla účinnosť: 05.03.2011
Predmet nájomné
Partner Košelová Kristína, Golianova 561/48, Nitra, 949 01
Cena
Dátum podpisu 03.03.2011
Platnosť od 03.03.2011
Platnosť do 24.03.2011
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 1cc3d88f720
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie