zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 19
Zmluva bola zverejnená: 07.03.2011 / 11:11:29,
nadobudla účinnosť: 08.03.2011
Predmet nájomné
Partner Občianske združenie Divadlo Clipperton, IČO: 42029953, Ul. Kukučínova 2045, Snina, 069 01
Cena 10.00 EUR (informácia o DPH neuvedená)
Dátum podpisu 04.03.2011
Platnosť od 07.03.2011
Platnosť do 07.03.2011
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 1cc7c316900
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie