zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok, Slavkovská 19, 06001 Kežmarok
kód obce , IČO 36155667

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 19/2011
Zmluva bola zverejnená: 17.10.2011 / 13:01:35,
nadobudla účinnosť: 18.10.2011
Predmet Inštalácia informačných médií
Partner POS MediaSlovakia,s.r.o., IČO: 35771208, Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02
Cena 0.00 EUR (informácia o DPH neuvedená)
Dátum podpisu 06.10.2011
Platnosť od 01.10.2011
Platnosť do 30.09.2014
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 1f4b32c3c60
Ing.Marta Pergnáthová
konateľ organizácie