zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20111111
Zmluva bola zverejnená: 18.11.2011 / 14:02:35,
nadobudla účinnosť: 19.11.2011
Predmet Nájomná zmluva
Partner SSM Slovakia s.r.o., IČO: 36546151, Matúša Csáka 6, Komárno, 945 01
Cena 200.00 EUR (informácia o DPH neuvedená)
Dátum podpisu 11.11.2011
Platnosť od 11.11.2011
Platnosť do 31.01.2016
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 20160120
Dodatok bol zverejnený: 27.01.2016 / 13:01:02,
nadobudol účinnosť: 28.01.2016
Predmet Dodatok k zmluve o nájme nehnuteľnosti
Partner SSM Slovakia s.r.o., IČO: 36546151, Matúša Csáka 6, Komárno, 945 01
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 27.01.2016
Dátum účinnosti 28.01.2016
Dátum podpisu 20.01.2016
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 24.01.2018 / 16:04:26,
nadobudol účinnosť: 25.01.2018
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti
Partner SSM Slovakia s.r.o., IČO: 36546151, Matúša Csáka 6, Komárno, 945 01
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 24.01.2018
Dátum účinnosti 25.01.2018
Dátum podpisu 17.01.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 1f8a482e130
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce