zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 114
Zmluva bola zverejnená: 30.11.2011 / 11:11:30,
nadobudla účinnosť: 01.12.2011
Predmet nájomné
Partner Juraj Dávid JDR, IČO: 44219938, Športová 404, Skýcov, 951 85
Cena
Dátum podpisu 24.11.2011
Platnosť od 24.11.2011
Platnosť do 23.11.2012
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 02.03.2012 / 07:07:46,
nadobudol účinnosť: 03.03.2012
Predmet nájomné
Partner Juraj Dávid JDR, IČO: 44219938, Športová 404, Skýcov, 951 85
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 02.03.2012
Dátum účinnosti 03.03.2012
Dátum podpisu 01.03.2012
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 1f9a921d4d0
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie