zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 140
Zmluva bola zverejnená: 16.01.2012 / 11:11:18,
nadobudla účinnosť: 17.01.2012
Predmet odvoz odpadu
Partner Waste Recycling, a.s., IČO: 36016268, Továrenská 49, Zlaté Moravce, 953 36
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 09.12.2011
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 1ffcdf03e50
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie