zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 141
Zmluva bola zverejnená: 16.01.2012 / 11:11:16,
nadobudla účinnosť: 17.01.2012
Predmet dodávka plynu
Partner Slovenský plynárenský priemysel a.s., IČO: 35815256, Mlynské nivy, Bratislava, 825 11
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 30.11.2011
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 1ffced8b6b0
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie