zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 148
Zmluva bola zverejnená: 23.01.2012 / 13:01:23,
nadobudla účinnosť: 24.01.2012
Predmet dodávka plynu
Partner Slovenský plynárenský priemysel a.s., IČO: 35815256, Mlynské nivy, Bratislava, 825 11
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 31.08.2011
Platnosť od 01.01.2012
Platnosť do 31.12.2012
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 20122eccf20
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie