zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 152
Zmluva bola zverejnená: 25.01.2012 / 09:09:35,
nadobudla účinnosť: 26.01.2012
Predmet výpožička lezeckej steny
Partner Horolezecký klub Zlaté Moravce, IČO: 00893129, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce, 953 01
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 15.01.2012
Platnosť od 15.01.2012
Platnosť do 31.12.2012
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 201cbd444e0
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie