zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 154
Zmluva bola zverejnená: 27.01.2012 / 12:12:48,
nadobudla účinnosť: 28.01.2012
Predmet nájomné
Partner JUDr. Mihóková Eva, IČO: 31148336, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce, 953 01
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 02.01.2012
Platnosť od 03.01.2012
Platnosť do 02.01.2013
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 202834340a0
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie