zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 163
Zmluva bola zverejnená: 08.02.2012 / 15:03:25,
nadobudla účinnosť: 09.02.2012
Predmet potraviny
Partner RYBA Košice s.r.o., IČO: 17147522, Južná trieda 54, Košice, 043 75
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 09.01.2012
Platnosť od 10.01.2012
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 205d8dd4120
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie