zmluvy.eGov.sk
Obec Lužianky, Rastislavova 266, 95141 Lužianky
kód obce 580899, IČO 34003517

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 21.2.2012
Zmluva bola zverejnená: 05.03.2012 / 13:01:40,
nadobudla účinnosť: 06.03.2012
Predmet poskytovanie elektronických služieb objednávateľa
Partner DATALAN,a.s., IČO: 34003517, Galvaniho 17/A, Bratislava, 82104
Cena 5.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.02.2012
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 20e1b582650
Jozef Bojda
starosta obce