zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZP2012/01-ZoVNP
Zmluva bola zverejnená: 22.03.2012 / 13:01:08,
nadobudla účinnosť: 23.03.2012
Predmet Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZP2012/01-ZoVNP
Partner Rodinné centrum Tekvička, občianske združenie, IČO: 42199174, Andreja Kmeťa 489/11, Žarnovica, 966 81
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 22.03.2012
Platnosť od 22.03.2012
Platnosť do 31.12.2012
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. ZP2012/02-ZoVNP
Dodatok bol zverejnený: 21.12.2012 / 10:10:10,
nadobudol účinnosť: 22.12.2012
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestrorov č. ZP2012/01-ZoVNP
Partner Rodinné centrum Tekvička, občianske združenie, IČO: 42199174, Andreja Kmeťa 489/11, Žarnovica, 966 81
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 21.12.2012
Dátum účinnosti 22.12.2012
Dátum podpisu 21.12.2012
Platnosť od 21.12.2012
Platnosť do 31.12.2013
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. ZP2013/01-ZoVNP
Dodatok bol zverejnený: 25.11.2013 / 07:07:13,
nadobudol účinnosť: 26.11.2013
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke nebytových priestrorov č. ZP2012/01-ZoVNP
Partner Rodinné centrum Tekvička, občianske združenie, IČO: 42199174, Andreja Kmeťa 489/11, Žarnovica, 966 81
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 25.11.2013
Dátum účinnosti 26.11.2013
Dátum podpisu 22.11.2013
Platnosť od 22.11.2013
Platnosť do 31.12.2014
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. ZP2015/062
Dodatok bol zverejnený: 24.11.2015 / 11:11:09,
nadobudol účinnosť: 25.11.2015
Predmet Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. ZP2012/01-ZoVNP
Partner Rodinné centrum Tekvička, občianske združenie, IČO: 42199174, Andreja Kmeťa 489/11, Žarnovica, 966 81
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 24.11.2015
Dátum účinnosti 25.11.2015
Dátum podpisu 09.11.2015
Platnosť od 09.11.2015
Platnosť do 31.12.2016
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. ZP2014/122
Dodatok bol zverejnený: 17.12.2014 / 14:02:16,
nadobudol účinnosť: 18.12.2014
Predmet Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. ZP2012/01-ZoVNP
Partner Rodinné centrum Tekvička, občianske združenie, IČO: 42199174, Andreja Kmeťa 489/11, Žarnovica, 966 81
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 17.12.2014
Dátum účinnosti 18.12.2014
Dátum podpisu 17.12.2014
Platnosť od 17.12.2014
Platnosť do 31.12.2015
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. ZP2016095/OEVS
Dodatok bol zverejnený: 03.01.2017 / 12:12:23,
nadobudol účinnosť: 04.01.2017
Predmet Dodatok č. 5 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. ZP2012/01-ZoVNP
Partner Rodinné centrum Tekvička, občianske združenie, IČO: 42199174, Andreja Kmeťa 489/11, Žarnovica, 966 81
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 03.01.2017
Dátum účinnosti 04.01.2017
Dátum podpisu 30.12.2016
Platnosť od 30.12.2016
Platnosť do 31.12.2017
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. ZP2017062/OEVS
Dodatok bol zverejnený: 08.01.2018 / 09:09:10,
nadobudol účinnosť: 09.01.2018
Predmet Dodatok č. 6 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. ZP2012/01-ZoVNP
Partner Rodinné centrum Tekvička, občianske združenie, IČO: 42199174, Andreja Kmeťa 489/11, Žarnovica, 966 81
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 08.01.2018
Dátum účinnosti 09.01.2018
Dátum podpisu 28.12.2017
Platnosť od 28.12.2017
Platnosť do 31.12.2018
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. ZP2019001/OE
Dodatok bol zverejnený: 30.01.2019 / 12:12:13,
nadobudol účinnosť: 31.01.2019
Predmet Dodatok č. 7 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. ZP2012/01-ZoVNP
Partner Rodinné centrum Tekvička, občianske združenie, IČO: 42199174, Andreja Kmeťa 489/11, Žarnovica, 966 81
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 30.01.2019
Dátum účinnosti 31.01.2019
Dátum podpisu 02.01.2019
Platnosť od 02.01.2019
Platnosť do 31.12.2019
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 2154539bfa0
Kamil Danko
primátor mesta